jr rail pass
P8 Hi Korea Premium ยามเมื่อดอกไม้บาน 5 วัน 3 คืน
 • เกาะนามิสวนแห่งความสงบงามเช้า
 • วัดวาวูจองซาสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
 • โซลทาวเวอร์ – ชินเซเกดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
 •  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก
 • (พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)

กำหนดการเดินทาง
มีนาคม - เมษายน 2562
สายการบิน
21,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

GRAND RUSSIA 9 วัน 7 คืน
 • เที่ยวเมืองคาน
 • มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • อารามราฟสกี้ วัดแห่งจักรวาล 
 • พิพิธภัณฑ์เครมลิน แห่งคาซาน
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์  พิพิธภัณฑ์พระคลังเพชร
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 •  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • พระราชวังแคทเธอรีน วิหารเซ็นต์ไอแซค

กำหนดการเดินทาง
10 - 18 เมษายน 2562
สายการบิน
149,000
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 7 วัน 5 คืน
 • ชม วิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์ของรัสเซีย
 • ชม พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่
 • ชม สแปร์โร่ฮิลล์ ของกรุงมอสโคว์
 • ชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว  
 • ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม,ตลาดอิสมายลอฟสกี้

กำหนดการเดินทาง
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
สายการบิน
47,555
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) 3 วัน 2 คืน
 • สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย+เลดี้มาเก็ต
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลเบย์+วัดแชกงหมิว
 • ขอพรวัดไทย“ วัดเมฆธรรมวนาราม(ไทหว่อ)”
 • ลองเรือชม A Symphony of Lights 

กำหนดการเดินทาง
14-16 เมษายน 2562
สายการบิน
25,999
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) 3 วัน 2 คืน
 • สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก“Disneyland”
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย
 • จุดชมวิววิคตอเรียพีค (Peak-Tram)
 • ชมวิวขอพรริมหาดรีพลัสเบย์+วัดแชกงหมิว
 • ชม A Symphony of Lights ณ อ่าววิคตอเรีย

กำหนดการเดินทาง
13-15 เมษายน 2562
สายการบิน
24,999
ดูรายละเอียดได้ที่นี่