jr rail pass
ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่นองปิง – เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
 • นมัสการพระใหญ่ “ Ngongping ”
 • ชมโชว์ม่านน้ำMANGROVE GROOVE
 • จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town)
 • SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น)
 • วัดกวนอู Kuan Au Temple
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน + วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ
 • พักเซินเจิ้น 2 คืน...โรงแรมระดับ 3 ดาว

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
สายการบิน
7,999
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ฮ่องกง – เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
 • ชมโชว์ม่านน้ำMANGROVE GROOVE
 • จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town)
 • SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น)
 • วัดกวนอู Kuan Au Temple
 • ช้อปปิ้งหล่อหวู แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซินเจิ้น
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน + วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ
 • พักเซินเจิ้น 2 คืน...โรงแรมระดับ 3 ดาว

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
สายการบิน
6,999
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HONG KONG MACAU 4 วัน 3 คืน
 • สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VENETIAN"
 • เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
 • นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดเจ้าแม่กวนอิม 
 • ซากวิหารโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์  
 • วิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง
 • นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม+เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
 • ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
 • ดูยิงไฟเลเซอร์  SYMPHONY  OF  LIGHT
 • พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
สายการบิน
22,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HONG KONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน
 • ดินแดนแห่งความฝัน HONG KONG DISNEYLAND
 • วิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง
 • นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
 • เทพเจ้าแห่งโชคลาภ  แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
 • ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
 • ดูยิงไฟเลเซอร์  SYMPHONY  OF  LIGHT
 • พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
สายการบิน
20,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HONG KONG NGONGPING 3 วัน 2 คืน
 • เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
 • วิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง
 • หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
 • ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค ณ วัดแชกงหมิว
 • ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
 • ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
 • พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟิน

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
สายการบิน
18,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่