jr rail pass
KYUSHU KINGDOM OF LIGHT 5วัน 3คืน
 • ชม “เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ 
 • ชม “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรม
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพนกวิน นางาซากิ”
 • ช้อปปิ้ง คาเนลซิตี้  โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
 • ชิมอาหารท้องถิ่นที่ ซุ้มอาหารสไตล์YATAI

กำหนดการเดินทาง
13-17/20-24 มีนาคม 2562
สายการบิน
42,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

SPECIAL TOKYO SAKURA 6วัน 3คืน
 • ชมซากุระ “สวนอุเอะโนะ” 
 • ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว
 • TOKYO GERMAN VILLAGE
 • สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด"
 • ทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

กำหนดการเดินทาง
27 มีนาคม - 1 เมษายน /4-9 เมษายน 2562
สายการบิน
47,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

SPECIAL TOKYO SPRING 6วัน 3คืน
 • นำท่านชม “สวนอุเอะโนะ”
 • ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว
 • TOKYO GERMAN VILLAGE
 • สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด"
 • ทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

กำหนดการเดินทาง
15-20/20-25 มีนาคม 2562
สายการบิน
42,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HI KOREA JINHAE 4วัน 2คืน
 • ชมซากุระ ณ เมืองจินแฮ   วัดแฮดง ยงกุงซา 
 • โบสถ์ JUKSEONG  สะพานเดินทะเล SONGDO 
 • ทางเดินลอยฟ้าโอรยุคโด 
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  
 • สวนยงดูซาน  ปูซานทาวเวอร์  

กำหนดการเดินทาง
22-25/26-29 มีนาคม 2562
สายการบิน
15,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

LOVE SAKURA XJ 6วัน 3คืน
 • ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
 • ชมอุโมงค์ซากุระถนนสายนักปราชญ์
 • ชมประดับไฟฤดูหนาว 
 • นั่งรถไฟโรแมนติก
 • ชมปราสาทโอซาก้า

กำหนดการเดินทาง
3-8 / 4-9 / 5-10 / 10-15 เมษายน 2562
สายการบิน
45,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่