jr rail pass
เวียดนามเหนือ
 • ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
 • ขึ้นเขา ฟานซิปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน
 • ล่องเรือหัวมังกร ฮาลองเบย์

กำหนดการเดินทาง
16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562
สายการบิน
14,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ดานัง – เว้ – บาน่าฮิลล์ – ฮอยอัน
 • เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก
 • ชมบ้านโบราณสะพานญี่ปุ่น
 • นั่งกระเช้า cable car ขึ้นหุบเขาบาน่าฮิลล์
 • เว้ เมืองหลวงเก่าของเวียดนาม ชมวัดเทียนมู
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอิ๋ง เมืองดานัง

กำหนดการเดินทาง
16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562
สายการบิน
14,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน
 • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ Disneyland Hongkong
 • ชมโชว์ม่านน้ำMANGROVE GROOVE
 • จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town)
 • SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น)
 • วัดกวนอู Kuan Au Temple
 • ช้อปปิ้งหล่อหวู แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซินเจิ้น
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน + วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ
 • พักเซินเจิ้น 2 คืน...โรงแรมระดับ 3 ดาว

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
สายการบิน
9,999
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่นองปิง – เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
 • นมัสการพระใหญ่ “ Ngongping ”
 • ชมโชว์ม่านน้ำMANGROVE GROOVE
 • จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town)
 • SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น)
 • วัดกวนอู Kuan Au Temple
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน + วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ
 • พักเซินเจิ้น 2 คืน...โรงแรมระดับ 3 ดาว

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
สายการบิน
7,999
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ฮ่องกง – เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
 • ชมโชว์ม่านน้ำMANGROVE GROOVE
 • จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town)
 • SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น)
 • วัดกวนอู Kuan Au Temple
 • ช้อปปิ้งหล่อหวู แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซินเจิ้น
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน + วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ
 • พักเซินเจิ้น 2 คืน...โรงแรมระดับ 3 ดาว

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
สายการบิน
6,999
ดูรายละเอียดได้ที่นี่