jr rail pass
โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสกี 6 วัน 3 คืน
** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวTOKYO GERMAN VILLAGE ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กำหนดการเดินทาง
19-24 ธันวาคม 2561
สายการบิน
39,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ไต้หวันฟินฟิน Countdown New Year 2019 5วัน4คืน
ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว  - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ ขึ้นจุดชมวิวไทเป101 สัมผัสลิฟตืที่เคยเร็วที่สุดในโลก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉานซื่อ ซีเหมินติง  โชว์โลมาFARGROLY OCEAN PARK  อุทยานทาโรโกะ(สวนผาหินอ่อน)

กำหนดการเดินทาง
30 ธ.ค.61 – 3 ม.ค. 62
สายการบิน
42,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่