jr rail pass
Amazing Istanbul 8 วัน 6 คืน
 • เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช
 • ดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • เมืองเอฟฟิซุส
 • บ้านของพระแม่มารี เชื่อว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ตลาดสไปซ์
 • ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป

กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562
สายการบิน
28,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Turkey + Kazakhstan 8 วัน 5 คืน
 • เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • เมืองเอฟฟิซุส
 • บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ตลาดสไปซ์
 • เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน

กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - สิงหาคม 2562
สายการบิน
29,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

TURKEY ANATOLIA 9 วัน 7 คืน
 • เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • เข้าชมสวนผลไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช
 • ดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • เมืองเอฟฟิซุส
 • บ้านของพระแม่มารี 
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 2562 - มีนาคม 2563
สายการบิน
25,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HOKKAIDO LAVENDER TG NO.2 6วัน4คืน
 • เนินสี่ฤดู บ่อน้ำสีฟ้าใส
 • นั่งรถไฟโนโรโกะ
 • โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์)
 • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3ชนิด
 • จิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะชินซัง
 • สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ คลองโอตารุ
 • นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่า ตลาดปลานิโจ
 • หมู่บ้านราเมน ไอซ์ พาวิเลียน

กำหนดการเดินทาง
26-31 กรกฎาคม 2562
สายการบิน
53,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HOKKAIDO LAVENDER TG NO.1 5วัน3คืน
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
 • คลองโอตารุ  ถนนซาไกมาจิ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่า
 • โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์)
 • นั่งรถไฟโนโรโกะ
 • เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA)
 • บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND)
 • น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ-ไอซ์
 • พาวิเลียน  ออนเซ็น+ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง
27 มิถุนายน - 1กรกฎาคม 2562 / 24-29 กรกฎาคม 2562
สายการบิน
39,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่