jr rail pass
GRAND RUSSIA 9 วัน 7 คืน
 • เที่ยวเมืองคาน
 • มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • อารามราฟสกี้ วัดแห่งจักรวาล 
 • พิพิธภัณฑ์เครมลิน แห่งคาซาน
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์  พิพิธภัณฑ์พระคลังเพชร
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 •  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • พระราชวังแคทเธอรีน วิหารเซ็นต์ไอแซค

กำหนดการเดินทาง
10 - 18 เมษายน 2562
สายการบิน
149,000
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

SAKURA WINTER XJ 6 วัน 3 คืน
 • “Fujikyu Railway” ชมวิว “ภูเขาไฟฟูจิ” 
 • สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท
 • "ล่องเรือโจรสลัด" ทะเลสาบ อาชิ 
 • ชมความสวยงาม“ดอกซากุระ”ณ เมืองมัตสึดะ
 • เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว
 • แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง
1-6 มีนาคม 2562
สายการบิน
32,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HOKKAIDO ICE FEST NO.2 6 วัน 4 คืน
 • สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”
 • นั่งรถไฟท้องถิ่น ชมบรรยากาศของอ่าวอิชิคาริ
 • ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ 
 • ชม เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ประดับแสงสี
 • ชม “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ของเกาะฮอกไกโด
 • ผ่อนคลาย “แช่น้ำแร่ออนเซ็น”

กำหนดการเดินทาง
8-13,15-20 มีนาคม 2562
สายการบิน
56,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HOKKAIDO ICE FEST NO.1 5 วัน 3 คืน
 • สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”
 • ช้อปปิ้ง ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ
 • ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
 • ชม เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว
 • เข้าชม “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ยอดนิยม
 • แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด”

กำหนดการเดินทาง
มกราคม - มีนาคม 2562
สายการบิน
46,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HOKKAIDO ICE FEST XJ 5 วัน 3 คืน
 • ชม เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว
 • สัมผัสความโรแมนติค คลองโอตารุ
 • สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ
 • ช้อปปิ้ง ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ
 • ชม“สวนสัตว์อาซาฮียาม่า”ของเกาะฮอกไกโด
 • ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น

กำหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
สายการบิน
37,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่