jr rail pass
SPECIAL TOKYO FLOWER 6วัน3คืน
 • สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค ภูเขาไฟฟูจิ
 • สวนดอกไม้อาชิคางะ ย่านชินจูกุ
 • วัดอาซากุสะ+หอคอยโตเกียวสกายทรี
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ
 • ชมทุ่งพิ้งค์มอส โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ออนเซ็น

กำหนดการเดินทาง
10-15 พฤษภาคม 2562
สายการบิน
39,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.2 6วัน 4คืน
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ คลองโอตารุ
 • ถนนซาไกมาจิ ทำเนียบรัฐบาลเก่า
 • โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์)
 • นั่งรถไฟโนโรโกะ เนินสี่ฤดู
 • บ่อน้ำสีฟ้าใส น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ

กำหนดการเดินทาง
24-29 กรกฎาคม 2562
สายการบิน
42,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1 5วัน 3คืน
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ คลองโอตารุ
 • ถนนซาไกมาจิ ทำเนียบรัฐบาลเก่า
 • โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) บ่อน้ำสีฟ้าใส
 • นั่งรถไฟโนโรโกะ เนินสี่ฤดู
 • น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ไอซ์ พาวิเลียน

กำหนดการเดินทาง
26-30 มิถุนายน 2562 / 10-14 กรกฎาคม 2562
สายการบิน
32,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HOKKAIDO LAVENDER TG NO.2 6วัน 4คืน
 • เนินสี่ฤดู บ่อน้ำสีฟ้าใส นั่งรถไฟโนโรโกะ
 • โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์)คลองโอตารุ
 • จิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะชินซัง
 • นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ ทำเนียบรัฐบาลเก่า
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ไอซ์ พาวิเลียน

กำหนดการเดินทาง
26-31 กรกฎาคม 2562
สายการบิน
53,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HOKKAIDO LAVENDER TG NO.1 5วัน 3คืน
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ คลองโอตารุ
 • ถนนซาไกมาจิ ทำเนียบรัฐบาลเก่า
 • โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) บ่อน้ำสีฟ้าใส
 • นั่งรถไฟโนโรโกะ เนินสี่ฤดู
 • น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ไอซ์ พาวิเลียน

กำหนดการเดินทาง
27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 / 24-29 กรกฎาคม 2562
สายการบิน
39,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่