jr rail pass
ฮ่องกง มาเก๋า นองปิง 4วัน 3คืน
 • สัมผัสบรรยากาศ "THE VENETIAN"
 • เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  
 • ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์  
 • นั่งพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค 
 • หาดรีพลัสเบย์  วัดแชกงหมิว
 • SYMPHONY  OF  LIGHT

กำหนดการเดินทาง
เมษายน-กรกฏาคม 2562
สายการบิน
23,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Best Destinations in Russia เซนต์ปีเตอร์ มอสโคว์ 7 วัน 4 คืน
 • ชมความงาม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค 
 • ชม วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ 
 • ชม พระราชวังเครมลิน  ชม จตุรัสแดง 
 • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ 
 • ช้อปปิ้ง  ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
สายการบิน
40,555
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

CLIP OF KOREA SEOUL 5วัน 3คืน
 • หมู่บ้านลูกกวาด เกาะนามิ วัดวาวูจองซา
 • สวมชุดฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ทงแดมุน
 • พระราชวังเคียงบก คลองชองเกชอน 
 • N SEOUL TOWER   ตลาดเมียงดง ถนนฮงอิ
 • TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM

กำหนดการเดินทาง
เมษายน-พฤษภาคม 2562
สายการบิน
18,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

CLIP OF KOREA HELLO INCHEON 5วัน 3คืน
 • หมู่บ้านเทพนิยาย อินชอนไชน่าทาวน์ 
 • พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน  G TOWER
 • วัดวาวูจองซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
 • COSMETIC OUTLET  ทงแดมุน
 • พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี 
 

กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม - กรกฏาคม 2562
สายการบิน
12,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HNVD1 ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
 • พระราชวังเมืองเว้ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
 • นั่งเรือกระด้ง สะพานมังกร
 • นั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ วัดหลินอึ๋ง
 • วัดเทียนมู่ เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น
 • เมืองโบราณฮอยอัน  สวนสนุก Fantasy Park

กำหนดการเดินทาง
10-13 เมษายน 2562
สายการบิน
15,888
ดูรายละเอียดได้ที่นี่