jr rail pass
Russia Season Change มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
 • สถานีรถไฟใต้ดิน
 • พระราชวังเครมลิน 
 • จตุรัสแดง
 • โบสถ์อัสสัมชัญ 
 • สแปร์โร่ฮิลล์
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
สายการบิน
29,555
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Best Destinations in Russia เซนต์ปีเตอร์ มอสโคว์ 7 วัน 4 คืน
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 •  มหาวิหารเซนต์ไอแซค 
 • วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ 
 • พระราชวังเครมลิน 
 • จตุรัสแดง
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
สายการบิน
38,555
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Very Good Russia Moscow St. Petersburg 6 วัน 4 คืน
 • วิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์ที่สำคัญของรัสเซีย
 • พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงาม
 • ห้างสรรพสินค้ากุม ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
 • พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว
 • สถานีรถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์ สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - พฤศจิกายน 2562
สายการบิน
46,555
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Good Morning Turkey 8 วัน 6 คืน
 • นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน
 • เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช
 • ดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 •  ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 •  โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 •  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 •  บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม - ธันวาคม 2562
สายการบิน
34,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Turkey Variety 8 วัน 6 คืน
 • เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • นำเข้าสวนผลไม้ และสวนดอกไม้
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช
 • ดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
 • บ้านของพระแม่มารี
 • ตลาดสไปซ์
 • ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป

กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - ตุลาคม 2562
สายการบิน
26,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่