โปรแกรมการเดินทางทั้งหมด

Wonder Turkey 9 วัน 6 คืน
 • ชมเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้าเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จาลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
 • ชมบ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - ตุลาคม 2562
สายการบิน
27,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Turkey + Kazakhstan 8 วัน 5 คืน
 • ชมเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้าเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จาลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส
 • ชมบ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
 • เที่ยวชม เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน

กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - สิงหาคม 2562
สายการบิน
29,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Good Morning Turkey 8 วัน 6 คืน
 • นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน
 • เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช
 • ดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 •  ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 •  โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 •  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 •  บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม - ธันวาคม 2562
สายการบิน
34,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

AUTUMN IN KOREA 5D3N
 • สะพานแขวนคัมอักซาน
 • วัดจินกวานซา
 • หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง
 • สวนสนุกล๊อตเต้ เวิร์ล+Aquarium
 • ตลาดฮงแด 

กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม - พฤศจิกายน
สายการบิน
14,888
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน
 • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ Disneyland Hongkong
 • ชมโชว์ม่านน้ำMANGROVE GROOVE
 • จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town)
 • SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น)
 • วัดกวนอู Kuan Au Temple
 • ช้อปปิ้งหล่อหวู แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซินเจิ้น
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน + วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ
 • พักเซินเจิ้น 2 คืน...โรงแรมระดับ 3 ดาว

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
สายการบิน
9,999
ดูรายละเอียดได้ที่นี่