โปรแกรมการเดินทางทั้งหมด

Moscow Snow White รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส
 • ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
 • ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
 • ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
 • ชม พระราชวังเครมลิน ความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
 • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารสำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
 • ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
 • ช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง

กำหนดการเดินทาง
15 ธ.ค. 62 -26 มี.ค. 63
สายการบิน
29,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

In Love Russia มอสโคว์ มูร์มัสค์
 • ตามล่าหาแสงเหนือ ที่เมืองมูร์มันสค์
 • ชมวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ
 • สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมือง
 • ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
 • ชม อนุสาวรีย์อโลชา ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพ
 • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
 • ชม วิหารเซนต์บาซิล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัสเซีย
 • ชม พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงาม
 • ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง

กำหนดการเดินทาง
25 พ.ย 62 - 06 ม.ค. 63
สายการบิน
52,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

sa-bai-dee luangprabang กรุงเทพฯ หลวงพระบาง
 • เยือนเมืองมรดกโลก ... หลวงพระบาง
 • ชมวัดคู่บ้านคู่เมือง หลวงพระบาง ... วัดเชียงทอง
 • น้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง ... ตาดกวงชี
 • ช้อปปิ้งจุใจ ... ตลาดมืด ถนนข้าวเหนียว

กำหนดการเดินทาง
17 ม.ค. 63 -15 เม.ย. 63
สายการบิน
12,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

sa-bai-dee muang laos หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์
 • เยือนเมืองมรดกโลก... หลวงพระบาง
 • กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว... วังเวียง
 • ชมเมืองหลวงประเทศลาว... เวียงจันทน์

กำหนดการเดินทาง
17 ม.ค. 63 -15 เม.ย. 63
สายการบิน
13,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

sa-bai-dee muang laos กรุงเทพ-วังเวียง-เวียงจันทร์
 • เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน
 • โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ (QV)
 • ราคา : เริ่มต้นที่ 12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
17 ม.ค. 63 -15 เม.ย. 63
สายการบิน
12,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่