โปรแกรมการเดินทางใหม่ล่าสุด

ฮ่องกง วัดซีซาน – พระใหญ่
ไหว้พระเสริมบารมี 6 วัดดัง แก้ปีชง 2563 1)วัดเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหม่วัดซีซ้าน (Tsz Shan Monastery) 2)วัดเจ้าแม่กวนอิมองค์เก่าแก่ฮ่องฮัม 3)วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง)กระเช้า360 องศา 4)วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน 5)วัดหวังต้าเซียน 6)เจ้าแม่กวนอิมที่รีพลัสเบย์

กำหนดการเดินทาง
11ม.ค.63 - 30มี.ค.63
สายการบิน
17,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

เที่ยวจีน เหินห่าว!! ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง
 • ชม วัดต้าฝอ วัดเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 1600 ปี
 • ชม ปาลาเก๋อจง ภาพวาดมรดกโลกทางธรรมชาติ
 • ชม เมืองโบราณลี่เจียง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่
 • ถ่ายภาพ สระมังกรดำ ความงดงามของอุทยานสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ
 • ชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต
 

กำหนดการเดินทาง
19 ก.พ. 63-12 พ.ค. 63
สายการบิน
12,777
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

เที่ยวจีน หว่อจือเต้า!! ลี่เจียง
 • ชมความงามวิวสูงสุดของ ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ชม เมืองโบราณลี่เจียง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่
 • ชม อุทยานน้ำหยก ตาน้ำธรรมชาติจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ถ่ายภาพ สระมังกรดำ ความงดงามของอุทยานสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ
 • ชม เมืองโบราณซู่เหอ เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง
 • ชม สะพานแก้วลี่เจียง หุบเขาลึกที่ทรุดตัวลง
 • ชม หมู่บ้านไป๋ซา เมืองหลวงเก่าของลี่เจียง
 • **OPTION SHOW** Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง”
   

กำหนดการเดินทาง
26 ม.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
สายการบิน
11,777
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

เที่ยวจีน หนีห่าว!! ต้าหลี ลี่เจียง แชงกรีล่า
 • ชมความงามวิวสูงสุดของ ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ชม เมืองโบราณลี่เจียง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่
 • ชม เมืองโบราณต้าหลี่ ถนนย่านการค้าที่เจริญคึกคัก
 • ชม อุทยานน้ำหยก ตาน้ำธรรมชาติจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ถ่ายภาพ สระมังกรดำ ความงดงามของอุทยานสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ
 • ชม เมืองโบราณซู่เหอ เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง
 • ชม วัดลามะ ซงจ้านหลิน วัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน
 • ชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต
 • **OPTION SHOW** Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง”

กำหนดการเดินทาง
29 ม.ค.63 - 05 เม.ย. 63
สายการบิน
14,777
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

EXCLUSIVE RUSSIA 9D7N
 • เที่ยวรัสเซียเส้นทางพิเศษ มอสโคว์ คาซาน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • ที่พักหรูใจกลางเมือง เที่ยวสบายเจาะลึกทุกไฮท์ไลท์สำคัญ
 • อิ่มอร่อยกับมื้ออาหารสุดพิเศษ ลิ้มลองเมนูต้องห้ามพลาดประจำถิ่น
 • เต็มอิ่มกับโชว์ชื่อดังระดับโลก เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง
 • บริการท่านดุจพระเจ้าซาร์ ราคารวมทุกอย่างแล้ว

กำหนดการเดินทาง
11-19 เมษายน 2563
สายการบิน
159,000
ดูรายละเอียดได้ที่นี่