ไต้หวันฟินฟิน Countdown New Year 2019 5วัน4คืน
ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว  - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ ขึ้นจุดชมวิวไทเป101 สัมผัสลิฟตืที่เคยเร็วที่สุดในโลก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉานซื่อ ซีเหมินติง  โชว์โลมาFARGROLY OCEAN PARK  อุทยานทาโรโกะ(สวนผาหินอ่อน)

กำหนดการเดินทาง
30 ธ.ค.61 – 3 ม.ค. 62
สายการบิน
42,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่