ไต้หวัน สงกรานต์ ซู่ซ่า 5 วัน 4 คืน
  • นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาหลีซาน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
  • วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-เมืองเจียอี้
  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น

กำหนดการเดินทาง
11-15 เมษายน 2562
สายการบิน
34,999
ดูรายละเอียดได้ที่นี่