GRAND RUSSIA 9 วัน 7 คืน
 • เที่ยวเมืองคาน
 • มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • อารามราฟสกี้ วัดแห่งจักรวาล 
 • พิพิธภัณฑ์เครมลิน แห่งคาซาน
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์  พิพิธภัณฑ์พระคลังเพชร
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 •  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • พระราชวังแคทเธอรีน วิหารเซ็นต์ไอแซค

กำหนดการเดินทาง
10 - 18 เมษายน 2562
สายการบิน
149,000
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 7 วัน 5 คืน
 • ชม วิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์ของรัสเซีย
 • ชม พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่
 • ชม สแปร์โร่ฮิลล์ ของกรุงมอสโคว์
 • ชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว  
 • ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม,ตลาดอิสมายลอฟสกี้

กำหนดการเดินทาง
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
สายการบิน
47,555
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

รัสเซีย คุ้มจัด ปลัดบอก!! มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์ 7 วัน 5 คืน
 • ตามล่าหาแสงเหนือ  ชมวิถีชีวิต ณ หมู่บ้านซามิ
 • นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • ชม พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่
 • ชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว
 • ชม ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้

กำหนดการเดินทาง
1-7 มีนาคม 2562
สายการบิน
57,555
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

รัสเซีย จัดเต็มเที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ฯ 8 คืน 5 วัน
 • ตามล่าหาแสงเหนือ  ชมวิถีชีวิต ณ หมู่บ้านซามิ
 • นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • ชม พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่
 • ชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว
 • ชม ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
 • ชมสถาปัตยกรรมของ พระราชวังแคทเธอรีน

กำหนดการเดินทาง
26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562
สายการบิน
62,555
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 4 คืน
 • ตามล่าหาแสงเหนือ  ชมวิถีชีวิต ณ หมู่บ้านซามิ
 • นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • ชม พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่
 • ชม ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
 • ชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว

กำหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์ 2562
สายการบิน
54,555
ดูรายละเอียดได้ที่นี่