Spring in New Zealand
  • เกาะเหนือ  นครอ็อคแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางการพาณิชยกรรม มีท่าจอดเรือที่สวยงาม
  • เมืองโรโตรัว เมืองแห่งน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ศูนย์รวมชนพื้นเมือง
  • หมู่บ้านฮอบบิตตัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก
  • อุทยานน้ำพุร้อน เทพูย่า
  • ฮังกิ ดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของชาวเมารี
  • ชมการสาธิตการต้อนแกะและการตัดขนแกะที่ อโกรโดม ฟาร์ม
  •  พิเศษ!! นั่งกระเช้ากอนโดล่าและเล่นลูจ รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา
  • ชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ปลาเทร้าส์ Rainbow Spring ตามธรรมชาติ
  • ชมความมหัศจรรย์ถ้ำหนอนเรืองแสง ถ้ำไวโตโม่    

กำหนดการเดินทาง
6 ตุลาคม -15 ธันวาคม 2562
สายการบิน
129,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่