Hi Korea Welcome 2019
พักโรงแรม 3 ดาว เที่ยวชมหมู่บ้านเทพนิยาย– ซองโดพาร์ค – ไชน่าทาวน์ – วัดวาวูจองซา - เล่นสกี - ไร่สตรอเบอรี่ - ทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน - พระราชวังเคียงบกกุง – รันนิ่งแมน – SM Duty Free – ตลาดเมียงดง - ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง
28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2019
สายการบิน
28,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Hi Korea Celebrate 2019
พักโรงแรม 4 ดาว เที่ยวชมหมู่บ้านเทพนิยาย– ซองโดพาร์ค – ไชน่าทาวน์ – วัดวาวูจองซา - เล่นสกี - ไร่สตรอเบอรี่ - ทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน - พระราชวังเคียงบกกุง – รันนิ่งแมน – SM Duty Free – ตลาดเมียงดง - ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง
28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2019
สายการบิน
30,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่