Premium Ice fishing
 • เข้าร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมค่าเข้าและอุปกรณ์ตกปลา)-สกีรีสอร์ท-สนุกสนานกับการเล่นสกี   
 • วัดวาวูจองซา-ไร่สตรอเบอร์รี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ตลาดฮงแด    
 • ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-Cosmetic Center-ชมพระราชวังคยองบกกุง -DUTY FREE & คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งเมียงดง  
 • ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู-พลอยอเมทิส-N Seoul Tower-Gimpo Outlet-Supermaket 
 

กำหนดการเดินทาง
16 - 20 มกราคม 2563
สายการบิน
25,888
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Premium Korea
 • One Mount Snow Park-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน-วัดชินฮึงซา-แช่ออนเซ็น   
 • ไร่สตรอเบอร์รี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-N Seoul Tower
 • ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-Cosmetic Center-ชมพระราชวังคยองบกกุง -DUTY FREE-คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งเมียงดง  
 • ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู-โรงงานพลอยสีม่วง-พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตาสามมิติ+พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ตลาดฮงแด-Supermarket  

กำหนดการเดินทาง
11 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2562
สายการบิน
24,888
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

CUP OF LOVE A BUSAN
 • A330-300 TOTAL 276 SEAT อาหาร HOT MEAL
 • น้ำหนักโหลด 2 ชิ้น รวม 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม
 • พักปูซาน 3 คืน
 • ชมแลนด์มาร์คที่สำคัญของปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนหมู่เกาะออยุคโด หาดแฮอึนแด วัดแฮดงยงกุงซา สวนยงดูซาน
 • ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง ตลาดปลาจากัลชี BIFF STREET
 • อิ่มอร่อยจุใจ! อาหารครบ 10 มื้อ

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - กันยายน 2562
สายการบิน
20,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

WOW INCHEON
 • สายการบิน ASIANA AIRLINES (FULL SERVICE)
 • A350-900 TOTAL 311 SEAT อาหาร HOT MEAL
 • น้ำหนักโหลด 2 ชิ้น รวม 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม
 • พักอินชอน 1 คืน กรุงโ ซล 2 คืน
 • เที่ยวอินชอนจุใจ ไชน่าทาวน์ หมู่บ้านเทพนิยาย พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน
 • ช้อปปิ้งจุใจ 3 ย่านยอดฮิต! ทงแดมุน เมียงดง ฮงอิก

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - กันยายน 2562
สายการบิน
17,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HELLO INCHEON
 • สายการบินAIR ASIA X
 • A330-300 TOTAL 377 SEATS
 • น้ำหนักโหลด 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • พักอินชอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน
 • เที่ยวอินชอนจุใจ ไชน่าทาวน์ หมู่บ้านเทพนิยาย พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน  ซองโดปาร์ค
 • ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านยอดฮิต! ทงแดมุน เมียงดง
 

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - กันยายน 2562
สายการบิน
12,999
ดูรายละเอียดได้ที่นี่