SAKURA TOHOKU NO.2 7วัน 4คืน
 • “ทุ่งดอกทิวลิป”  ณ “สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค”
 • ชม “ซากุระ ณ ริมแม่น้ำฟูจิตะ” 
 • ชม “ดอกวิสทีเรีย” ณ สวนอาชิคางะ 
 • ล่องเรือ “GEIBIKEI”  “อ่าวมัตสึชิมะ” 
 • สัมผัสบรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” 
 • ย่านตลาดปลา “TSUKIJI MARKET”

กำหนดการเดินทาง
16-22 เมษายน 2562
สายการบิน
57,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

SPECIAL MATSUDA SAKURA 6วัน 3คืน
 • ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ
 • ชมประดับไฟ German Village
 • สนุกสนาน สกี รีสอร์ท
 • นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ
 • แช่ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

กำหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562
สายการบิน
41,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

SAKURA WINTER XJ 6 วัน 3 คืน
 • “Fujikyu Railway” ชมวิว “ภูเขาไฟฟูจิ” 
 • สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท
 • "ล่องเรือโจรสลัด" ทะเลสาบ อาชิ 
 • ชมความสวยงาม“ดอกซากุระ”ณ เมืองมัตสึดะ
 • เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว
 • แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง
1-6 มีนาคม 2562
สายการบิน
32,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HOKKAIDO ICE FEST NO.2 6 วัน 4 คืน
 • สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”
 • นั่งรถไฟท้องถิ่น ชมบรรยากาศของอ่าวอิชิคาริ
 • ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ 
 • ชม เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ประดับแสงสี
 • ชม “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ของเกาะฮอกไกโด
 • ผ่อนคลาย “แช่น้ำแร่ออนเซ็น”

กำหนดการเดินทาง
8-13,15-20 มีนาคม 2562
สายการบิน
56,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HOKKAIDO ICE FEST NO.1 5 วัน 3 คืน
 • สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”
 • ช้อปปิ้ง ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ
 • ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
 • ชม เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว
 • เข้าชม “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ยอดนิยม
 • แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด”

กำหนดการเดินทาง
มกราคม - มีนาคม 2562
สายการบิน
46,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่