ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
 • เจ้าแม่กวนอิมองค์เก่าแก่ฮ่องฮัม 
 • แม่กวนอิมรีพลัสเบย์และองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ 
 • องค์แชกงหมิวหรือวัดกังหัน หมุนกังหันนำโชค
 • หวังต้าเซียน เรื่องสุขภาพและขอเนื้อคู่

กำหนดการเดินทาง
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
สายการบิน
21,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
 • นั่งพีคแทรมชมวิววิคตอเรียพีคของฮ่องกง
 • หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิม
 • เทพเจ้าแห่งโชคลาภวัดแชกงหมิว
 • ขอให้สุขภาพร่างกาย ณ วัดหวังต้าเซียน
 • ดูยิงไฟเลเซอร์  SYMPHONY OF LIGHT

กำหนดการเดินทาง
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562
สายการบิน
21,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) 3 วัน 2 คืน
 • สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย+เลดี้มาเก็ต
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลเบย์+วัดแชกงหมิว
 • ขอพรวัดไทย“ วัดเมฆธรรมวนาราม(ไทหว่อ)”
 • ลองเรือชม A Symphony of Lights 

กำหนดการเดินทาง
14-16 เมษายน 2562
สายการบิน
25,999
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) 3 วัน 2 คืน
 • สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก“Disneyland”
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย
 • จุดชมวิววิคตอเรียพีค (Peak-Tram)
 • ชมวิวขอพรริมหาดรีพลัสเบย์+วัดแชกงหมิว
 • ชม A Symphony of Lights ณ อ่าววิคตอเรีย

กำหนดการเดินทาง
13-15 เมษายน 2562
สายการบิน
24,999
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HK11: ฮ่องกง มาเก๋า จู่ไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
 • วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 • ชมโบสถ์เซ็นพอลล์ และช็อปปิ้งที่เซนาโดสแควร์
 • สัมผัสลาสเวกัสแห่งเอเซีย "THE VANETIAN"
 • ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย Citygate Outlet Mall
 • สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
 • วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน + วัดผู่โถ่ว

กำหนดการเดินทาง
มกราคม-มิถุนายน 2562
สายการบิน
8,888
ดูรายละเอียดได้ที่นี่