ฮ่องกง มาเก๋า นองปิง 4วัน 3คืน
 • สัมผัสบรรยากาศ "THE VENETIAN"
 • เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  
 • ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์  
 • นั่งพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค 
 • หาดรีพลัสเบย์  วัดแชกงหมิว
 • SYMPHONY  OF  LIGHT

กำหนดการเดินทาง
เมษายน-กรกฏาคม 2562
สายการบิน
23,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HK4 ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
 • สวนสนุก “Disneyland”
 • ถนนนาธาน “ย่านจิมซาจุ่ย” + เลดี้ มาเก็ต
 • จุดชมวิววิคตอเรียพีค + ริมทะเล Repulse Bay
 • วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน 
 • วัดเจ้ากวนกินฮ่องฮำ
 • ชม A Symphony of Lights  

กำหนดการเดินทาง
22-24/29-31 มีนาคม 2562
สายการบิน
16,999
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
 • “HONG KONG DISNEYLAND”
 • นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค
 • หาดรีพลัสเบย์ 
 •  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
 •  แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
 • ดูไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT

กำหนดการเดินทาง
12-14/13-15/14-16 เมษายน 2562
สายการบิน
30,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
 • นั่งพีคแทรมชมวิววิคตอเรียพีค
 • หาดรีพลัสเบย์  
 • เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   วัดแชกงหมิว
 • เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
 • ดู SYMPHONY  OF  LIGHT

กำหนดการเดินทาง
มีนาคม - เมษายน 2562
สายการบิน
28,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
 • เจ้าแม่กวนอิมองค์เก่าแก่ฮ่องฮัม 
 • แม่กวนอิมรีพลัสเบย์และองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ 
 • องค์แชกงหมิวหรือวัดกังหัน หมุนกังหันนำโชค
 • หวังต้าเซียน เรื่องสุขภาพและขอเนื้อคู่

กำหนดการเดินทาง
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
สายการบิน
21,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่