มนต์เสน่ห์ อิตาลี
มนต์เสน่ห์ อิตาลี
 • ชมเมือง นครรัฐวาติกัน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม
 • ช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำ ย่านบันไดสเปน
 • อลังการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์
 • ชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย
 • ชม จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี
 • ชม หอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลา
 • ชมธรรมชาติของเนินเขา แอลป์ ดิ ซุสเซ่ Alpe di Siusi
 • ถ่ายรูปกับ โรงละครโรมันกลางแจ้ง Verona Arena

กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2562-กุมภาพันธ์ 2563
สายการบิน
39,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

มนต์เสน่ห์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
มนต์เสน่ห์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
 • พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา ที่สูงถึง 4,158 เมตร
 • ชม สะพานไม้ชาเปล หรือ สะพานแห่งวิหารชาเปล
 • นั่งรถไฟริกิบาห์น รถไฟโบราณมุ่งสู่ ยอดเขาริกิ
 • ชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค
 • ชม ปราสาทฟอร์ซ่า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14
 • ช้อปปิ้งที่ห้าง Galleria Vittorio Emanuele

กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2562 -มกราคม 2563
สายการบิน
39,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่