เที่ยวจีน เหินห่าว!! ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง
 • ชม วัดต้าฝอ วัดเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 1600 ปี
 • ชม ปาลาเก๋อจง ภาพวาดมรดกโลกทางธรรมชาติ
 • ชม เมืองโบราณลี่เจียง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่
 • ถ่ายภาพ สระมังกรดำ ความงดงามของอุทยานสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ
 • ชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต
 

กำหนดการเดินทาง
19 ก.พ. 63-12 พ.ค. 63
สายการบิน
12,777
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

เที่ยวจีน หว่อจือเต้า!! ลี่เจียง
 • ชมความงามวิวสูงสุดของ ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ชม เมืองโบราณลี่เจียง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่
 • ชม อุทยานน้ำหยก ตาน้ำธรรมชาติจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ถ่ายภาพ สระมังกรดำ ความงดงามของอุทยานสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ
 • ชม เมืองโบราณซู่เหอ เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง
 • ชม สะพานแก้วลี่เจียง หุบเขาลึกที่ทรุดตัวลง
 • ชม หมู่บ้านไป๋ซา เมืองหลวงเก่าของลี่เจียง
 • **OPTION SHOW** Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง”
   

กำหนดการเดินทาง
26 ม.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
สายการบิน
11,777
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

เที่ยวจีน หนีห่าว!! ต้าหลี ลี่เจียง แชงกรีล่า
 • ชมความงามวิวสูงสุดของ ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ชม เมืองโบราณลี่เจียง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่
 • ชม เมืองโบราณต้าหลี่ ถนนย่านการค้าที่เจริญคึกคัก
 • ชม อุทยานน้ำหยก ตาน้ำธรรมชาติจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ถ่ายภาพ สระมังกรดำ ความงดงามของอุทยานสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ
 • ชม เมืองโบราณซู่เหอ เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง
 • ชม วัดลามะ ซงจ้านหลิน วัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน
 • ชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต
 • **OPTION SHOW** Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง”

กำหนดการเดินทาง
29 ม.ค.63 - 05 เม.ย. 63
สายการบิน
14,777
ดูรายละเอียดได้ที่นี่