HOKKAIDO LAVENDER TG NO.2 6วัน4คืน
  • เนินสี่ฤดู บ่อน้ำสีฟ้าใส
  • นั่งรถไฟโนโรโกะ
  • โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์)
  • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3ชนิด
  • จิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะชินซัง
  • สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ คลองโอตารุ
  • นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ
  • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
  • ทำเนียบรัฐบาลเก่า ตลาดปลานิโจ
  • หมู่บ้านราเมน ไอซ์ พาวิเลียน

กำหนดการเดินทาง
26-31 กรกฎาคม 2562
สายการบิน
53,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่