jr rail pass
HONGKONG DISNEYLAND NGONPING
 • นมัสการพระใหญ่ “Ngongping 360”
 • สุดเหวี่ยงที่สวนสนุด “Disneyland”
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย + Lady Market
 • Citygate Outlet Mall
 • จุดชมวิววิคตอเรีย (Victoria Point)
 • ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล Repulse Bay
 • สักการะวัดดังของเกาะฮ่องกงเกี่ยวกับโชคลาภหน้าที่การงานและสุขภาพ “วัดแชกงหมิว + วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ + วัดหวังต้าเซียน”
 • พิเศษ!!! พักฮ่องกง 2 คืน...โรงแรมระดับ 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง
30 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
สายการบิน
17,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HONGKONG NGONPING
 • นมัสการพระใหญ่ “ Ngongping 360
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ถนนนาธานย่านจิมซาจุ่ย + Lady Market
 • Citygate Outlet Mall
 • จุดชมวิววิคตอเรีย (Victoria Point)
 • ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล Repulse Bay
 • สักการะวัดดังของเกาะฮ่องกงเกี่ยวกับโชคลาภหน้าที่การงานและสุขภาพ “วัดแชกงหมิว + วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ + วัดหวังต้าเซียน”
 • ชม A Symphony of Lights ณ อ่าววิคตอเรีย  
 • พิเศษ!!! พักฮ่องกง 2 คืน...โรงแรมระดับ 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง
30 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
สายการบิน
14,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HONGKONG DISNEYLAND
 • สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุด “Disneyland”
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ถนนนาธานย่านจิมซาจุ่ย + Lady Market
 • จุดชมวิววิคตอเรีย (Victoria Point)
 • ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล Repulse Bay
 • สักการะวัดดังของเกาะฮ่องกงเกี่ยวกับโชคลาภหน้าที่การงานและสุขภาพ “วัดแชกงหมิว + วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ + วัดหวังต้าเซียน ”
 • ชม A Symphony of Lights ณ อ่าววิคตอเรีย  
 • พิเศษ!!! พักฮ่องกง 2 คืน...โรงแรมระดับ 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง
30 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
สายการบิน
16,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

มนต์เสน่ห์ อิตาลี
มนต์เสน่ห์ อิตาลี
 • ชมเมือง นครรัฐวาติกัน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม
 • ช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำ ย่านบันไดสเปน
 • อลังการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์
 • ชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย
 • ชม จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี
 • ชม หอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลา
 • ชมธรรมชาติของเนินเขา แอลป์ ดิ ซุสเซ่ Alpe di Siusi
 • ถ่ายรูปกับ โรงละครโรมันกลางแจ้ง Verona Arena

กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2562-กุมภาพันธ์ 2563
สายการบิน
39,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

มนต์เสน่ห์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
มนต์เสน่ห์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
 • พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา ที่สูงถึง 4,158 เมตร
 • ชม สะพานไม้ชาเปล หรือ สะพานแห่งวิหารชาเปล
 • นั่งรถไฟริกิบาห์น รถไฟโบราณมุ่งสู่ ยอดเขาริกิ
 • ชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค
 • ชม ปราสาทฟอร์ซ่า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14
 • ช้อปปิ้งที่ห้าง Galleria Vittorio Emanuele

กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2562 -มกราคม 2563
สายการบิน
39,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่