jr rail pass
HONG KONG MACAU 4 วัน 3 คืน
 • สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VENETIAN"
 • เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
 • นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดเจ้าแม่กวนอิม 
 • ซากวิหารโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์  
 • วิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง
 • นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม+เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
 • ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
 • ดูยิงไฟเลเซอร์  SYMPHONY  OF  LIGHT
 • พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
สายการบิน
22,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HONG KONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน
 • ดินแดนแห่งความฝัน HONG KONG DISNEYLAND
 • วิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง
 • นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
 • เทพเจ้าแห่งโชคลาภ  แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
 • ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
 • ดูยิงไฟเลเซอร์  SYMPHONY  OF  LIGHT
 • พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
สายการบิน
20,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HONG KONG NGONGPING 3 วัน 2 คืน
 • เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
 • วิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง
 • หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
 • ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค ณ วัดแชกงหมิว
 • ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
 • ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
 • พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟิน

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
สายการบิน
18,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

MONO ENGLAND 6 วัน 4 คืน
 • สโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
 • หอนาฬิกาบิ๊กเบน
 • วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์
 • บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย
 • พระราชวังบัคกิ้งแฮม
 • จัตุรัสทราฟัลการ์
 • ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด, บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
 • ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน

กำหนดการเดินทาง
กันยายน - ธันวาคม 2562
สายการบิน
32,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

FROZEN LAKE BAIKAL 7 วัน 6 คืน
 • ท่องเที่ยวบนทะเลสาบน้ำแข็งที่ได้ชื่อว่าเป็นดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย
 • เมืองลิสต์เวียนก้า
 • พิพิธภัณฑ์ไบคาล
 • สุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
 • ตลาดพื้นเมือง FISH & SOUVENIRS MARKET
 • เกาะโอลคอน
 • หมู่บ้านคูเซอร์
 • เกาะโอลคอนตอนเหนือ - เกาะโอลคอนตอนใต้

กำหนดการเดินทาง
มกราคม - มีนาคม 2563
สายการบิน
79,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่