jr rail pass
HOKKAIDO LAVENDER TG NO.2 6วัน4คืน
 • เนินสี่ฤดู บ่อน้ำสีฟ้าใส
 • นั่งรถไฟโนโรโกะ
 • โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์)
 • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3ชนิด
 • จิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะชินซัง
 • สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ คลองโอตารุ
 • นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่า ตลาดปลานิโจ
 • หมู่บ้านราเมน ไอซ์ พาวิเลียน

กำหนดการเดินทาง
26-31 กรกฎาคม 2562
สายการบิน
53,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HOKKAIDO LAVENDER TG NO.1 5วัน3คืน
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
 • คลองโอตารุ  ถนนซาไกมาจิ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่า
 • โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์)
 • นั่งรถไฟโนโรโกะ
 • เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA)
 • บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND)
 • น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ-ไอซ์
 • พาวิเลียน  ออนเซ็น+ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง
27 มิถุนายน - 1กรกฎาคม 2562 / 24-29 กรกฎาคม 2562
สายการบิน
39,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.2 6วัน4คืน
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
 • คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ
 • บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่างขาปูยักษ์ 3ชนิด
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่า
 • โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์)
 • นั่งรถไฟโนโรโกะ-เนินสี่ฤดู
 • บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND)
 • น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
 • พัก!!โรงแรมใจกลางเมืองซัปโปโร

กำหนดการเดินทาง
24-29 กรกฎาคม 2562
สายการบิน
42,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1 5วัน3คืน
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
 • คลองโอตารุ  ถนนซาวะมาจิ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่า
 • โทมิตะฟาร์ม นั่งรถไฟโนโรโกะ
 • เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA)
 • บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND)
 • น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
 • ไอซ์พาวิเลียน ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง
10-14 กรกฎาคม 2562
สายการบิน
32,900
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

SMDHK12 ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 2วัน1คืน
 • นมัสการพระใหญ่ “ Ngongping ”
 • ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย + Citygate Outlet Mall
 • วิววิคตอเรีย + วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน
 • ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล Repulse Bay
 • ชม A Symphony of Lights ณ อ่าววิคตอเรีย  

กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม-กันยายน 2562
สายการบิน
13,999
ดูรายละเอียดได้ที่นี่